Närodlat under rätta premisserna blir bästa valet

Trenden för närodlat växer sig starkare och starkare de senaste åren. Önskan att stödja jordbruk i regionen och motarbeta långa transporter för livsmedelsprodukter är drivkraften bakom det starka stödet för närodlat. Det är goda avsikter vi har när vi väljer närodlat, men det är inte så säkert att det alltid är rätta tänket när det gäller att stödja miljövänliga alternativ för en ljusare framtid.

Vad som ofta antas, och inte riktigt stämmer, är att det i jämförelse är bättre för miljön att köpa närodlat och minska långa transporter av livsmedel, än att köpa ekologiska importerade produkter. Om det som är närodlat inte är ekologiskt, utan stammar ifrån det konventionella jordbruket, så är den negativa miljöpåverkan det konventionella jordbrukets metoder har faktiskt skadligare än transporterna av importerat ekologiskt livsmedel förorsakar.

Närodlat och ekologiskt är bästa kombinationen

Rätt närodlat tänk i Järna

Nu suckar läsaren och tänker, att det alltid blir fel, hur god tanken än var. Det finns någonting som hjälper mot tänk som blir fel, och det är att engagera sig och lära sig mer. Närodlat i Järna arbetar för GMO-fria zoner och har allmän koll på hur konsumenten bäst beter sig i förhållande till livsmedelsinköp. Ekologisk och biodynamisk odling är de experter på, och kampen mot GMO är någonting de är ledande inom. Att kämpa för GMO-fria zoner är att kämpa för en framtid med bibehållen mångfald vad gäller djurarter och växtsorter. Samtidigt går engagemanget i Järna också mot det konventionella jordbrukets metoder med besprutning och monokulturer. I jämförelse med ett ekologiskt jordbruk förlorar det konventionella både ur kort och långt tidsperspektiv. Uppblåsta supergrödor utan smak och året om är det kortfristiga resultatet, och näringsfattiga jordar och förlust av djur- och växtarter är det långfristiga. Ekologiskt är dyrare, men i vårt land finns det möjligheter till egen odling, och detta kan vara ett alternativ för många människor.