Potatis amflora en het potatis

Det blev stor uppmärksamhet runt potatis Amflora. Kanske mer än det tyska kemiföretaget BASF hade räknat med, när detta beslutade sig för att investera i genmodifierad gröda. Potatis Amflora var framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och skulle förse vår pappersindustri med stärkelse. En gen i potatis Amflora var antibiotikaresistent och alltså modifierad, vilket blev anledningen för de stora protester som denna potatis utlöste.

Potatis Amflora blev en floppNär potatis Amflora skulle sättas ut för första gången på ett jordbruksfält i Haparanda i Norrbotten, så genomförde Greenpeace flera olika aktioner för att stoppa sättningen. De ockuperade lagerhallar, där potatisen lagrades, och kedjade upprepade gånger fast sig vid traktorn, som skulle sätta grödan. Utanför riksdagen i Stockholm serverades garanterat GMO-fri potatissoppa för att göra politikerna uppmärksamma på händelserna i norra Sverige.

Så fick potatis Amflora vika på foten

Sverige var ett av de första länderna i Europa som tillät odling av GMO-produkter som potatis Amflora. I Italien, Österrike, Ungern, Grekland och Luxemburg har potatis Amflora förbjudits. BASF beslutade sig till slut för att lägga ned odlingen av denna potatis med förklaringen att européerna inte hade något intresse av genmodifierade plantor. Men det är inte bara vi i Europa som motsätter oss GMO-grödor. Även Indien sade nej till en aubergine som var genmodifierad, och Kina, Thailand och Filippinerna avslog ett slags ris av samma anledning.

I dagens läge är det några få länder i Nord- och Sydamerika som står för odlingen av ca. 90% av genmodifierade grödor. Att så många länder på regeringsnivå lyckats uppnå beslut om GMO-fria grödor tyder på ett mycket framgångsrikt informationsarbete från olika engagerade organisationers sida. Ekologisk mångfald och sunda jordar är tydligen något som angår de flesta länders styrande organ och det inger hopp att märka att det i vissa frågor tas sunda beslut, hur mycket näringslivet och industrikoncerner än må motsätta sig.