GMO och svenska spel – vikten av konkurrens

Svenska statens spelmonopol är etablerat sedan åratal tillbaka. Ursprungligen var det en metod som skulle sätta spelande under statens kontroll för att skydda individen mot sjukligt och finansiellt förödande spelande. Fortfarande håller svenska staten fast vid att det är denna uppgift spelmonopolet innehar, men mycket tyder på att det inte är ett helt aktualiserat uttalande.

Svenska spel är i Sverige marknadens största lagliga spelbolag. Det har hand om i princip alla spelformer utom trav och galopp, som drivs av ATG. Svenska spel satsar på många vinsterPå senare tid har många upprörts av det påstådda hyckleri som Svenska spel gör sig skyldigt till. Svenska spel är nämligen en av de mest aggressiva aktörerna på marknaden vad gäller att göra reklam för casinospel online. Bolaget investerar i de typerna av spel som nått stor popularitet, men som också för med sig risken att bli spelberoende. På dessa spel lägger Svenska spel stor energi och detta ger snarare skenet av vinstintresse, än av förebyggande av spelberoende.

Om hyckleri inom Svenska spel och GMO

Svenska statens spelmonopol har blivit tema för EU-domstolen, för att mycket av den verksamhet de stöder faktiskt ger enorma vinster. Svenska spel drar in otaliga miljoner om året på spelautomater. Dessa placeras till mycket större del i boendeområden präglade av låga inkomster, än i sådana präglade av höga sådana. Det har gjorts undersökningar på vilka människor som har störst risk att bli spelberoende, och det har visat sig vara människor med invandrarbakgrund som är mellan 15 och 25 års ålder och uppvuxna i familjer med låg inkomst, eller själva låginkomsttagare.

Hyckleri inom GMO är ett annat tema som tagit sig upp på politisk nivå jämte Svenska spel. Forskar som är verksamma inom detta område ber motståndare mot genmodifierade grödor att göra skillnad mellan olika sådana beroende på vilken funktion den kan fylla på olika ställen i världen. Grödor som modifierats fram för att klara extrem torka kan till exempel rädda liv i vissa områden i Afrika, påpekar dessa forskare.